:: Warsztaty ekologiczne
Wiadomość dodana przez: admin (2015-05-28 19:19:02)

W dniach 8-9 maja już po raz jedenasty odbyły się warsztaty ekologiczne dla uczniów szkół z terenu powiatu grudziądzkiego, których współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Grudziądzu. Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów reprezentujących 26 szkół.<br /> Tegoroczne zajęcia rozpoczęły się w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Myślęcinku oraz w Małej Elektrowni Wodnej na Wyspie Młyńskiej w Bydgoszczy. Później cała grupa przeniosła się do bazy w Świeciu nad Osą. Tam (zarówno w szkole, jak i w terenie) w tajniki gospodarki leśnej wprowadziły &#8222;warsztatowców&#8221; Hanna Grudziecka z Nadleśnictwa Jamy oraz Dominika Kaczorowska z Nadleśnictwa Lidzbark. Wiedzę ogólnoprzyrodniczą przekazali Marcin Modrzewski z Welskiego Parku Krajobrazowego oraz Janina Tarnawska. Powiązanie historii i osadnictwa ludzkiego ze środowiskiem przybliżyli młodzieży Wioletta Pacuszka i Marcin Żebrowski z Muzeum w Grudziądzu. W piątkowy wieczór, podczas tradycyjnej wieczornicy, na której obecni byli również zaproszeni goście, w tym Wicestarosta Grudziądzki Marek Szczepanowski. Młodzież miała okazję dowiedzieć się o działaniach powiatu grudziądzkiego i gminy Świecie nad Osą w kierunku ochrony środowiska i przyrody oraz zastała wprowadzona w podstawy gwary myśliwskiej (Dominika Kaczorowska i Michał Kosowicz).<br /> Równolegle z warsztatami wiedzowymi odbywały się warsztaty plastyczne, które prowadzili Leszek Pawlikowski i Zygmunt Mężykowski oraz fotograficzne, które prowadził Mateusz Kosowicz.<br /> W sobotnie popołudnie odbyło się podsumowanie warsztatów polegające na rozwiązaniu quizu przez &#8222;wiedzowców&#8221; oraz ocenieniu prac konkursowych przez &#8222;plastyków&quot;.<br /> Prace &#8222;fotografów&#8221; ocenione zostały przez komisję w miniony poniedziałek, nagrody i upominki laureatom i pozostałym uczestnikom zostaną wręczone w najbliższym czasie.<br /><br /> dodała: Julia Przystalska

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://zsip1.pl/news.php?id=31