:: Obiady
Wiadomość dodana przez: admin (2020-09-07 20:44:27)

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 11.5pt; text-indent: 35.4pt;"> Szanowni Państwo!  </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 11.5pt; text-indent: 35.4pt;">Informujemy, że w szkole istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci na kwotę 10.000zł. Składka roczna wynosi 39zł. Chętne osoby proszę zgłaszać (telefonicznie) do wychowawców klas do 9 września. Ponadto proszę także zgłaszać do wychowawców klas osoby chętne na obiady. Koszt jednorazowego obiadu wynosi 4zł. (za miesiąc wrzesień koszt wyniesie 72zł). </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 11.5pt; text-indent: 35.4pt;">Wpłaty prosimy uiszczać na konto szkoły: 36950000080000076520000008 </span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 35.4pt;"><span style="font-size: 11.5pt; text-indent: 35.4pt;"> Dyrektor szkoły Milena Grabowska </span></p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://zsip1.pl/news.php?id=149