:: Spotkanie informacyjne
Wiadomość dodana przez: admin (2019-08-19 12:48:30)

<br> <b> Spotkanie informacyjne w sprawie rekrutacji na nowo utworzone miejsca w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą</b><br />w ramach projektu pn.: &#8222;Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą&#8221; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko &#8211; Pomorskiego na lata 2014-2020<br /><b>odbędzie się 23 sierpnia 2019 r. o godz. 16.00 w budynku szkoły. </b> <br>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://zsip1.pl/news.php?id=117