:: Nabór na nowo utworzone miejsca w przedszkolu gminnym
Wiadomość dodana przez: admin (2019-07-01 12:16:59)

<p> <br /> Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą informuje, <br />że w ramach realizacji projektu pn.: &#8222;Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą&#8221; ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna Edukacja, <br /> Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, <br /> Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie przedszkolne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko &#8211; Pomorskiego na lata 2014-2020<br /> rozpoczyna nabór na nowo utworzone miejsca w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą dla dzieci od 3 do 5 lat.</p><p align="center"><a href="dokumenty/ogloszenie.pdf"><font color="#ff0000"><strong>Więcej informacji uzyskasz klikając tutaj</strong></font></a><br /> </p>

&nbsp;


adres tej wiadomości: http://zsip1.pl/news.php?id=116