:: Wydarzenia
Artykuł dodany przez: admin (2020-11-27 11:44:09)

<br><br> <p align="center"><b><font size="3"><a href="https://photos.app.goo.gl/9nC2k1VnZWcvuC5z8">Pasowanie na czytelnika</a></font></b> <font size="2"><br /><br /></font></p><p><font size="2">W miesiącu październiku 2020 roku w bibliotece szkolnej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klasy drugiej. Celem uroczystości było zachęcenie jednych z najmłodszych uczniów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie zostali pasowani dowiedzieli się, jak należy dbać o książki, czego nie wolno robić, czytając książkę. Na pamiątkę uczniowie otrzymali książeczkę oraz zakładkę, która będzie im przypominała o tym uroczystym wydarzeniu. I wreszcie przyszedł czas na wypożyczenie pierwszej książeczki. Na pewno w tym momencie radość nowych czytelników była największa. <p align="center"><b><font size="3"><a href="https://photos.app.goo.gl/aQPzpsBXFCq6hDfS9">Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa</a></font></b> <font size="2"><br /><br /></font></p><p><font size="2">&#8222;Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa&#8221; jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych o nowości wydawnicze. W związku z tym, iż nasza szkoła bierze udział w owym programie do biblioteki szkolnej zostały zakupione książki, które już niebawem będzie można wypożyczać. Serdecznie zapraszamy.


adres tego artykułu: http://zsip1.pl/infopage.php?id=29