:: Rekrutacja
Artykuł dodany przez: admin (2016-02-01 22:27:51)

<br> <br> <font size="3"><center><a href="dokumenty/z2.pdf"> Zarządzenie Nr 2/2016 <br>Wójta Gminy Świecie nad Osą<br> z dnia 29 stycznia 2016r. <br> w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świecie nad Osą.</font></center></a>


adres tego artykułu: http://zsip1.pl/infopage.php?id=18