:: Historia szkoły
Artykuł dodany przez: admin (2013-11-17 16:14:51)

<font size="2"><center><br /><br /><h4>W DARZE DZIECIOM<br />MIESZKAŃCY GMINY ŚWIECIE NAD OSĄ.<br />SZKOŁA BUDOWANA W LATACH 1987-1992.</h4><br /></center>Tablica z takim napisem widnieje na budynku naszej szkoły. Do nowego budynku swoje dyrektorowanie przeniosła pani Elźbieta Wiśniewska. Od roku 1994 po odejściu na emeryturę pani dyrektor rządy objął pan Cezary Darłak. Od 1999r. do budynku wprowadziło się gimnazjum, którego dyrektorem została pani Aleksandra Flis. W roku 2004 pani Aleksandra Flis rozpoczęła swoją kadencję jako dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą, w skład którego weszły przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. <br />Od 2008 do 2016 roku dyrektorem szkoły była pani Barbara Dziarkowska.<p /> Od marca 2016r. do sierpnia 2017r. urząd dyrektora sprawowała p. Aneta Ryniec<br> 1 września 2017r. stanowisko dyrektora Zespołu objęła ponownie p. Aleksandra Flis</font>


adres tego artykułu: http://zsip1.pl/infopage.php?id=1