dziś jest poniedziałek, 17 stycznia 2022


Menu główne
Strona główna
Klauzula informacyjna RODO
Panel admina

O szkole
Historia szkoły
Szkoła w obiektywie
Szkoła z lotu ptaka
Kadra pedagogiczna
Dla rodziców
Dla nauczycieli
Statuty
Procedury

Przedszkole
Aktualności
Biedronki
Nauczyciele
Rekrutacja i wnioski
Galeria zdjęć
Kontakt
Opłaty

Organizacja roku szkolnego
COVID-19
Świetlica szkolna
Dni wolne od zajęć edukacyjnych
Klasy i wychowawcy
Rekrutacja Szkoła Podstawowa

Z życia szkoły
Samorząd uczniowski
Biblioteka
Zawody sportowe
Zajęcia pozalekcyjne
Egzamin ósmoklasisty
Doradztwo zawodowe
Galeria zdjęć

Menu użytkownika
Nie masz jeszcze konta? Możesz sobie założyć!

Statystyki
userów na stronie: 0
gości na stronie: 1

REKRUTACJA - 2021-03-01 19:34:37

Rekrutacja trwa do 22.03.2021. Zgłoszenia dzieci prosimy dokonywać online, druki do pobrania w zakładce REKRUTACJA.  Wypełnione wnioski proszę przesłać na adres e-mail szkoły: szkolaswiecie@interia.pl
W razie pytań proszę dzwonić pod nr 535421193

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

- 2021-02-15 20:11:15
 

dodał: admin więcej | komentarz[3] |

CYBER.MIL Z KLASĄ - INWESTYCJA W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ - 2021-02-08 18:24:47

Myślisz o wyborze szkoły średniej? Rozważ klasy o profilu cyberbezpieczeństwo! To jest właśnie ten moment, kiedy uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych i ich rodzice zastanawiają się, jaką szkołę średnią wybrać. A może klasa o profilu cyberbepieczeństwa? Od przyszłego roku szkolnego pod patronatem MON 16 szkół z całej Polski rozpocznie program pilotażowy. W pakiecie kandydat ma zapewnione doskonałe warunki nauczania, unikalny program oraz gwarancje rozwoju zawodowego po ukończeniu szkoły. 

Zapoznaj się z informacjami: Link 1, Link 2, Link 3, Link 4

dodał: admin więcej | komentarz[15] |

Kącik czytelniczy - 2021-02-08 18:13:56

Uczniowie klas I – III mogą podczas przerw śródlekcyjnych korzystać z kącika czytelniczego. W związku z panującymi obostrzeniami związanymi z COVID – 19 wygląda on inaczej niż zwykle. Wiersze, tym razem związane z tematyką zimową ozdabiają ściany korytarza i z zachowaniem odpowiedniego dystansu, dzieci mogą je czytać. Czytanie rozwija wyobraźnię, umiejętności językowe i wzbogaca wiedzę czytelników. Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy „Zima w wierszach dla dzieci”. Nagrodzono troje uczniów: I miejsce zdobył uczeń kl. III – Karol Korczyński, II – uczeń kl. I – Jaromir Gil, a miejsce III – uczennica kl. III, Lena Mirota.

Autor: Katarzyna Stawiarz

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Święto Babci i Dziadka - 2021-01-23 14:17:03

Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. Z tej okazji klasa pierwsza przygotowała, krótkie wystąpienie do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy. A wszystkim babciom i dziadkom życzymy zdrowia oraz radości z wnuków.

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Kondolencje - 2021-01-17 20:12:52
 

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - 2021-01-11 10:12:26

  Szanowni Państwo,

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.

W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Cały czas funkcjonuje także bezpłatna infolinia 800 080 222 z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto – w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii – powstała poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. Rozpocznie ona swoją działalność 1 stycznia 2021 r.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne
W okresie ferii zimowych uczniowie i rodzice mogą korzystać ze wsparcia, jakie oferują poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Placówki te działają bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie epidemii SARS-CoV-2.

Udzielanie bezpośredniej pomocy przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne polega m.in. na prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Placówki te wspierają także rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.

W tym okresie poradnie zostały zobligowane do podejmowania dodatkowych działań o charakterze interwencyjnym, w sytuacjach kryzysowych.

Informacje na ten temat są dostępne na stronach internetowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w szkołach.

Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”
Poradnia on-line „Zawsze Jest Jakieś Wyjście” powstała w odpowiedzi na zagrożenia wynikające ze stanu pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Portal wspiera współpracę międzysektorową w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Poza indywidualnym spotkaniem umożliwia specjalistom wspólną grupową konsultację dotyczącej podopiecznego.

Do korzystania z poradni on-line zachęcamy w szczególności:

poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
placówki doskonalenia nauczycieli,
instytucje wspierania rodziny, pomocy społecznej,
instytucje ochrony zdrowia, Centra Zdrowia Psychicznego,
instytucje wymiaru sprawiedliwości,
inne podmioty publiczne i niepubliczne w zależności od potrzeb.
Formuła on-line zapewnia specjalistom uproszczoną ścieżkę spotkań i konsultacji, co ułatwia wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów z różnych regionów Polski.

Osoby potrzebujące pomocy, korzystając z wyszukiwarki w postaci interaktywnej mapy Polski, mogą znaleźć odpowiedniego dla siebie specjalistę i zarezerwować termin spotkania. Ponadto poradnia posiada bazę wiedzy, w której są zamieszczone artykuły, prezentacje, informacje i scenariusze zajęć. Będzie ona aktualizowana.

Aby zarejestrować się na portalu poradni on-line należy wejść na stronę „Zawsze Jest Jakieś Wyjście”. W zakładce „zarejestruj się” należy wybrać opcję „Instytucja”, a następnie założyć profil, podając swoje dane, krótką informację o profilu działalności oraz kadrze merytorycznej.

Więcej informacji na temat Poradni Psychologicznej online

Ponadto miejscowa poradnia w Grudziądzu informuje:
W okresie narodowej kwarantanny tj. 04.01.2021r. do 15.01.2021r., a także ferii zimowych, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 uruchamia dodatkowe wsparcie dla dzieci, młodzieży i rodziców w formie teleporad, kontaktów wspierających, konsultacji, codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerem telefonu 609-003-546 oraz dodatkowo na platformie TEAMS poprzez Messenger, Facebook.

Pragnę także poinformować Państwa, że w przypadku problemów i trudności prosimy o kontakt ze szkołą, a w szczególności z Panią Pedagog Katarzyną Stawiarz, bądź Dyrektorem.

Życzę bezpiecznych i mile spędzonych ferii zimowych.

Dyrektor ZSiP Nr 1
w Świeciu nad Osą
Milena Grabowska

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Testowanie na obecność SARS-CoV-2 - 2021-01-07 17:45:25


dodał: admin więcej | komentarz[1] |

Zarządzenie Dyrektora Szkoły - 2020-12-28 18:40:13

Zarządzenie nr 23/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie §1a.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ((Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960); §18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) oraz za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego zarządzam, co następuje:

§1 
Zawieszam zajęcia w dniach 28,29,30,31 grudnia 2020 r. we wszystkich oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w Przedszkolu Gminnym w Świeciu nad Osą, w zakresie wszystkich zajęć, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu dzieci.

§2
Zarządzenie podaje się do wiadomości nauczycielom i rodzicom/opiekunom prawnym.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor ZSiP Nr 1 w Świeciu nad Osą
Milena Grabowska

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Życzenia - 2020-12-21 16:05:49
 

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Komunikat - 2020-12-21 16:04:04

Szanowni Państwo!
Pragnę poinformować, że w porozumieniu z Organem Prowadzącym
dnia 24.12.2020 r. Przedszkole Gminne w Świeciu nad Osą będzie nieczynne. 
Z poważaniem Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą 
Milena Grabowska

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Konkurs - 2020-12-21 15:41:33

Zapraszamy uczestników konkursu na ozdobę świąteczną do odbioru upominków. Nagrody można odbierać od 21.12 do 23.12 w godz. 8-15 w portierni szkolnej. Nagrody zostały zakupione przez Radę Rodziców Zespołu Szkół i Placówek Nr 1 w Świeciu nad Osą. Gratulujemy!!! 
Przewodnicząca Rady Rodziców Anna Kalachurka


dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Akcja „Razem na Święta” - 2020-12-21 15:39:26

W ramach akcji MEN „Razem na Święta” organizowana była zbiórka karmy dla psów i kotów z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu. Mimo ograniczeń związanych z epidemią COVID – 19, udało się nam zebrać 92,68 kg karmy. Pragnę z całego serca podziękować Przedszkolakom i Uczniom oraz ich Rodzicom, a także nauczycielom za duże zainteresowanie i zamiłowanie do zwierząt. Jestem pewna, że psy i koty poczują magię świąt. Za niniejszą zbiórkę otrzymaliśmy PODZIĘKOWANIE. 


Autor: Katarzyna Stawiarz

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Akcja „Razem na Święta” - 2020-12-21 15:38:08

Nasza szkoła włączyła się w akcję MEN „Razem na Święta”. Chętni uczniowie i nauczyciele wykonali przepiękne kartki świąteczne. Niektóre z nich wrzucone były do skrzynek pocztowych samotnych, starszych sąsiadów czy wysłane do najbliższych. Trzydzieści kartek z życzeniami świątecznymi przekazano podopiecznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu nad Osą. Dziękuję Uczniom i ich Rodzicom oraz Nauczycielom za zaangażowanie w akcję – dzielenie się dobrem i wspieraniem innych.  


Autor: Katarzyna Stawiarz

dodał: admin więcej | komentarz[0] |

Podniesienie efektywności kształcenia w przedszkolu gminnym w Świeciu nad Osą - 2020-12-15 12:21:31


dodał: admin więcej | komentarz[0] |

strony: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [archiwum newsów | dodaj news]

Licznik odwiedzin

Kalendarz
Styczeń
Nd Pn Wt Sr Cz Pt So
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 

Kontakt
Sekretariat

tel. 56-466-16-33
tel. 535-421-193
fax. 56-466-16-33
e-mail:szkolaswiecie@interia.pl

Dyrektor

tel. 535-426-711

Pedagog szkolny

tel. 535-497-926

© 2018 admin. Wszelkie prawa zastrzeżone.